Miljövänlig energi

Vår natur och våran påverkan på den har blivit en allt större fråga den senaste tiden. Saker som växthuseffekten, överbefolkning och övergödning är effekter som vi inte önskar och som vi måste hitta lösningar till. Överbefolkningen och övergödning är två mycket svåra frågor, men växthuseffekten och förgiftning av vår miljö har vi faktiskt redan lösningar till. En lösning på problemet är miljövänlig energi.

Vår värld behöver energi, det kommer inte att kunna avvänjas. Dock kan vi göra ett val mellan att använda oss utav fossila och icke miljövänliga bränslen och att använda oss utav förnyelsebara resurser och miljövänliga energikällor. De situationer då vi kan välja mellan dessa två lösningar på energiproblemet är när vi köper och tankar våra transportmedel, samt när vi skapar elektricitet och värmer våra bostäder. Det görs mycket forskning och utveckling på fordonshållet. När det kommer till lokaltrafik är Borås en utav Sveriges främsta städer när det kommer till förnyelsebar energi. Hela Borås stads lokala bussar drivs av biogas från medborgarnas sopor.

Många olika energikällor
När det kommer till att skapa elektricitet finns det alternativ som vatten-, sol-, vind- och vågkraft som genererar elektricitet och försöker att konkurrera med kol-, olje- och kärnkraft. Det gäller att i så hög utsträckning som möjlig hålla sig till de förnyelsebara källorna, men än kan de inte tillfredställa vårt behov. Det krävs fortfarande år utav forskning och förbättringar innan vi kommer att kunna få ut tillräckligt med energi från förnyelsebara energikällor, men så länge vi vill och strävar efter det är allting möjligt.

För att lyckas snabbare måste vi minska vår förbrukning. Människor har blivit mer medvetna om energins värde. Lågenergilampor, effektiva tv-apparater, kylskåp och tvättmaskiner är en steg i rätt riktning. När det kommer till uppvärmning av våra bostäder gäller det att vi inte är kvar i gamla gängor och eldar med olja, pellets, eller annat som smutsar ner vår värld. Det är istället en bra investering att byta till energieffektiva värmekällor, så som luftvärmepumpar, fjärrvärme, eller bergvärme som ser till att värma upp folks bostäder effektivt och miljövänligt.